TEZUKA OSAMU. ONE MILLION-YEAR TRIP: BANDER BOOK
Back to the TEZUKA OSAMU SÈRIES here


One million-year trip: bander book. © 1978 Tezuka Productions Co., Ltd. / Mushi Production
Original story, story line, and rendition: Tezuka Osamu 
Planning: Tsuzuki Tadahiko (Nippon Television Network Corp.) 
Producers: Yoshikawa Akira (Nippon Television Network Corp.), Takei Hidehiko (Nippon Television Network Corp.), Kaneda Keiji (Tezuka Productions Co., Ltd.) 
Music: Ono Yuji 
Chief Director, character design, and art composition: Sakaguchi Hisashi 
Motion Picture Director: Nishimura Hiroshi 
Art Director: Makino Mitsunari 
Finishing: Tsukada Tsutomu 
Art settings: Hando Katsumi, Matsumoto Tsuyoshi, and Makino Mitsunari 
Background: Tojo Toshimasa, Sangosho 
Original pictures: Murano Morimi, Sakaguchi Hisashi, Tezuka Osamu 
Motion picture: Senda Yukiya, Hanaoka Masayo, Kouda Fumio, Tamaki Tsuyoshi, Setsuko Shibuichi, Hisho Mariko, Kimura Kiwa, Sotoyama Kazuhiro, Tomonaga Setsuko, Ikenotani Yayoi, Fujita Yoshinobu, Kitabayashi Kyoko, Kano Kaoru, Seya Shinji 
Recording Director: Kato Satoshi 
Editing: Ogata Harutoshi, Ito Ei 
Clerical production work: Omodaka Masaharu 
Production Supervisors: Shimizu Yoshihiro, Kashimada Hiromi, Tsuchiya Takahiko, Kobe Mikio, Suzuki Kazumi, Furutoku Minoru 
Production Managers: Matsutani Takamasa, Yamamoto Satoshi, Yamakawa Norio 
Produced by: Nippon Television Network Corp., Tezuka Productions Co., Ltd.