XIAO KE

TOUR


TOUR. 2013

Choreographer Xiao Ke
Performed by Xiao Ke
Musicians Xu Feng Xia, Michael Kiedaisch, Dong Ya, Zhou Zihan
Video Design Zi Han

Xiao Ke website www.xiaokelee.com

Video filmed live at Shanghai On Stage , Hong Fang Art Zoom A2
on 10th September 2013
© Xiao Ke. All rights reserved