•                                                                                          CATALÀ
  • ENGLISH
  • ESPAÑOL
  • MENU

Què és NAU NUA?NAU NUA és un espai obert on allò físic i allò virtual es troben per a la creació artística. Un lloc per a escriure sobre art, per a discutir-lo, crear-lo i exposar-lo. El primer dilluns de cada mes s’obre un nou número tot publicant la imatge de portada. Al llarg del mateix, articles, entrevistes i exposicions són publicats donant forma al sumari definitiu. Música, pintura, poesia, dansa, teatre, cinema, fotografía, escultura…

Si voleu jugar hi sou benviguts. Si voleu escriure sobre art o crear-ne i mostrar-lo, també. Hi havia una vegada una NAU NUA…

NAU NUA | ART MAGAZINE
DL B-42.495-2010
ISSN 2014-0002

Contacte: naunua@live.com